จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และที่ดินสาธารณประโยชน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เข้าร่วมกิจกรรม

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา