คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ได้จัดทำคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน

Visitors: 132,688
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา