การเปิดโอกาส/การมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2566

Visitors: 132,688
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา