การจัดประชุมให้ความรู้ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ ครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน พร้อมนี้ นายนิกร ศิริอุดม เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วน ดำเนินการมอบถังขยะเปียกให้กับหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านที่เข้าร่วม "โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา