นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ได้จัดทำนโยบายและกลุยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น

เพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง

โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง

 

Visitors: 132,684
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา